Kalendár

Január
P U S Š P S N
1
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
6. 12. 2018 - 6. 1. 2019Vianočná kvapka pre život 2018
2
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
6. 12. 2018 - 6. 1. 2019Vianočná kvapka pre život 2018
3
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
6. 12. 2018 - 6. 1. 2019Vianočná kvapka pre život 2018
4
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
6. 12. 2018 - 6. 1. 2019Vianočná kvapka pre život 2018
5
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
6. 12. 2018 - 6. 1. 2019Vianočná kvapka pre život 2018
6
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
6. 12. 2018 - 6. 1. 2019Vianočná kvapka pre život 2018
7
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
8
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
9
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
10
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
11
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
12
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
13
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
14
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
15
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
16
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
17
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
18
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
19
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
20
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
21
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
22
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
23
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
24
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
25
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
26
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
27
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
28
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
29
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
30
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
31
31. 12. 2018 - 31. 1. 2019100 násobný darca krvi
Aktuality
16.01.2019

Kurz prvej pomoci 16 a 33-hodinový

Dňa 26, 27, 28. 02. 2019 organizujeme kurz prvej pomoci 16 a 33 hodinový pre všetkých záujemcov, ktorí si chcú spraviť tento kurz s európskym certifikátom. Kurz prvej pomoci sa uskutoční v Business Centre Poprad (bývalý Naftoprojekt) od 14:00 do 20:00 hod. Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle: 0903 558 936 alebo prostredníctvom e-mailu: programy.pp@redcross.sk
10.01.2019

Kurz prvej pomoci 8-hodinový

30. 01. 2019 organizujeme kurz prvej pomoci 8 hodinový pre záujemcov o vodičské oprávnenie, firmy ako aj pre všetkých ľudí, ktorí majú záujem o tento kurz prvej pomoci. Kurz prvej pomoci sa uskutoční v Business Centre Poprad (bývalý Naftoprojekt) od 14:00 do 20:00 hod. Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle: 0903 558 936 alebo prostredníctvom e-mailu: programy.pp@redcross.sk
10.12.2018

Poďakovanie

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad,  ďakuje za poskytnuté dotácie a finančné príspevky mestám: Poprad, Kežmarok, Svit, Vysoké Tatry a Spišská Stará Ves a obciam: Ždiar, Vikartovce, Rakúsy, Spišská Teplica, Mlynica, Štôla, Spišské Bystré, Lendak, Mengusovce, Hôrka, Kravany, Slovenská Ves, Žakovce, Nová Lesná, Veľký Slavkov, Veľká Lomnica, Malý Slavkov, Švábovce, Ľubica, Šuňava, Spišské Hanušovce, Batizovce, Ihľany, Jánovce, Lučivná, Vlkovce, Vrbov, Reľov, Vernár, Gánovce, Hozelec, Liptovská Teplička, Štrba a Spišský Štiavnik. Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených so slávnostným oceňovaním bezpríspevkových darcov krvi Janského plaketami.
10.12.2018

Poďakovanie mestu Poprad

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad,  ďakuje Mestu Poprad za poskytnutie dotácie vo výške 6 000,00 €. Dotácia bola použitá na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Zariadení opatrovateľskej služby Domu SČK v Poprade – Spišskej Sobote.
10.12.2018

Poďakovanie Nadácií Tesco

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad ďakuje Nadácií Tesco za poskytnutie nepeňažného daru vo forme stravných lístkov za ktoré sa nakúpili mikulášske sladkosti pre klientov Domu SČK v Poprad - Spišská Sobota a pre deti z Detského domova v Poprade.
14.03.2018

Kurz opatrovania seniorov

Otvárame ďalší certifikovaný kurz opatrovania seniorov, ktorý začína 16. marca 2018.
06.03.2018

Kurz prvej pomoci 8 hod.

08.03.2018 organizujeme kurz prvej pomoci 8 hodinový pre záujemcov o vodičské oprávnenie, firmy, ako aj pre všetkých ľudí, ktorí majú záujem o tento kurz. Kurz prvej pomoci sa uskutoční v Business Centre (bývalý Naftoprojekt) od 14:00 do 20:00 hod. 
09.10.2017

Pomôžme spolu ľuďom v núdzi

Pomáhať je ľudské a pomáhať potravinami je v Kauflande už tradíciou. Preukážte súcit ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi a zapojte sa do dnešnej charitatívnej zbierky.
20.04.2017

Pomoc pri hromadnej dopravnej nehode

SČK pomáhal pri hromadnej dopravnej nehode poskytnutím teplého čaju, potravinových balíčkov a diek. 
22.03.2017

Kurz prvej pomoci 16 hodinový

Dňa 28. 03. 2017 a 29.03.2017 organizujeme kurz prvej pomoci 16 hodinový pre opatrovateľky a všetkých záujemcov, ktorí chcú si spraviť tento kurz s európskym certifikátom.
0/0

Kurz opatrovania

Učebný plán:

Úvod do opatrovateľstva, komunikácia a etika v opatrovateľstve, práca s klientom, anatómia ľudského tela, psychológia, životospráva, základy fyzioterapie, simulované situácie, nácvik jednotlivých postupov v malej skupine, prípadové štúdie, individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok.

Celková dĺžka kurzu je 6 týždňov a jeho teoretická a praktická časť prebieha denne v popoludňajších hodinách, od cca 13.30 hod do 19.00 hod. V rámci kurzu je 72 hod prax, ktorá sa uskutočňuje v sociálnom zariadení Dom Slovenského Červeného kríža Poprad – Spišská Sobota.
Kurz končí záverečnými skúškami – test, praktická a ústna skúška.
Po ukončení kurzu získa absolvent osvedčenie s neobmedzenou dobou splatnosti v slovensko-nemeckom jazyku a na požiadanie aj v slovensko-anglickom jazyku.

Absolvent kurzu je schopný:
Komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti; aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti; v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára; pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí.

Naše výhody:
Vysoká kvalita kurzov, kvalifikovaní lektori, celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia, malý počet účastníkov v kurze, individuálny prístup, študijné materiály v cene kurzu.

Rozsah kurzu:
105 hodín - Teoretická výučba
43 hodín - Praktická výučba
72 hodín - Odborná stáž – prax
6 hodín - Test a praktická skúška

Cena kurz je od 200 Eur. Informácie o aktuálnych termínoch sa dozviete na tel. čísle 0903 558 936 alebo na e-mailovej adrese asistent.pp@redcross.sk.
 

Galéria - Zbierka pre Dom SČK